เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน จากทั้งหมด 32 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน28,53628,92029,38821,71712,01328,36323.90 %58.46 %3.49 %
ตุลาคม27,64726,03926,38727,52921,49020,5920.43 %17.47 %21.96 %
พฤศจิกายน26,22124,39427,65822,54917,11218,80414.00 %29.85 %32.01 %
ธันวาคม26,06623,60626,42622,41912,79320,33313.99 %45.81 %23.06 %
มกราคม25,34026,62725,12219,17016,11916,14224.35 %39.46 %35.75 %
กุมภาพันธ์29,95227,34327,59820,09215,17916,12232.92 %44.49 %41.58 %
มีนาคม34,41930,83333,77529,53318,61324,99914.20 %39.63 %25.98 %
เมษายน30,86931,29932,80227,49222,70426,22410.94 %27.46 %20.05 %
พฤษภาคม30,02146,89232,88126,19625,92826,36212.74 %44.71 %19.82 %
มิถุนายน29,62429,84333,25424,24125,59927,27118.17 %14.22 %17.99 %
กรกฎาคม29,39729,24631,07422,95425,86535,83921.92 %11.56 %-15.33 %
สิงหาคม28,98232,01631,94423,11323,84527,24520.25 %25.52 %14.71 %
รวมทั้งปี347,074357,058358,309287,003237,258288,29617.31 %33.55 %19.54 %