เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน จากทั้งหมด 32 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน32,78833,22734,51025,96116,13033,60020.82 %51.46 %2.64 %
ตุลาคม32,02330,38430,74331,50125,55125,5121.63 %15.91 %17.02 %
พฤศจิกายน30,64228,50432,30626,01120,35121,35815.11 %28.60 %33.89 %
ธันวาคม29,88227,21930,62825,71014,84323,25613.96 %45.47 %24.07 %
มกราคม29,53130,92229,23922,12018,98618,29725.10 %38.60 %37.42 %
กุมภาพันธ์34,42331,36131,99322,99218,25718,27733.21 %41.79 %42.87 %
มีนาคม39,28435,68139,31235,38722,41628,8449.92 %37.18 %26.63 %
เมษายน36,04135,97537,51533,14828,33530,4438.03 %21.24 %18.85 %
พฤษภาคม35,00851,35337,89631,45031,36529,45210.16 %38.92 %22.28 %
มิถุนายน34,35834,59338,71828,96528,86229,94915.70 %16.57 %22.65 %
กรกฎาคม34,21933,99336,02128,00934,23538,65218.15 %-0.71 %-7.31 %
สิงหาคม33,60936,52636,85227,87029,21029,85717.08 %20.03 %18.98 %
รวมทั้งปี401,807409,739415,734339,122288,539327,49715.60 %29.58 %21.22 %