เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 6 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,2764,2834,2834,0254,9623,4125.88 %-15.86 %20.33 %
ตุลาคม3,9923,9763,9924,7595,5244,580-19.21 %-38.93 %-14.73 %
พฤศจิกายน4,3344,3384,3345,8565,2823,924-35.10 %-21.77 %9.47 %
ธันวาคม3,8233,8203,8204,5953,4103,443-20.20 %10.73 %9.86 %
มกราคม4,2384,2194,2384,2374,7182,6390.02 %-11.84 %37.72 %
กุมภาพันธ์3,9983,9643,9645,1084,2373,340-27.75 %-6.90 %15.73 %
มีนาคม4,3354,3144,3355,0365,1505,754-16.18 %-19.37 %-32.75 %
เมษายน4,2794,2594,2595,2175,1464,662-21.91 %-20.83 %-9.46 %
พฤษภาคม4,3434,3304,3434,9515,3265,068-14.01 %-23.02 %-16.70 %
มิถุนายน4,3144,3034,3034,8454,8745,404-12.32 %-13.27 %-25.59 %
กรกฎาคม4,3264,3134,3135,0424,3564,451-16.54 %-0.99 %-3.19 %
สิงหาคม4,2264,2044,2175,2484,4614,702-24.18 %-6.12 %-11.51 %
รวมทั้งปี50,48450,32150,39958,91957,44651,379-16.71 %-14.16 %-1.94 %