เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,3381,3792,0872,6042,6761-94.65 %-94.04 %99.95 %
ตุลาคม1,3441,4232,3832,4222,5482,970-80.15 %-79.09 %-24.65 %
พฤศจิกายน1,3091,3642,4432,1152,0191,862-61.64 %-47.98 %23.77 %
ธันวาคม1,2741,2712,2571,9051,4182,621-49.47 %-11.57 %-16.14 %
มกราคม1,2261,3842,1491,96810,0151,903-60.50 %-623.47 %11.44 %
กุมภาพันธ์1,4121,3812,4031,9152,2541,655-35.66 %-63.23 %31.13 %
มีนาคม1,4681,5932,81112,3672,6413,092-742.37 %-65.78 %-9.98 %
เมษายน1,4871,5642,7422,7632,8323,451-85.79 %-81.11 %-25.88 %
พฤษภาคม1,4251,6182,7852,8753,4233,065-101.72 %-111.53 %-10.06 %
มิถุนายน1,4201,5122,7302,7713,8863,355-95.08 %-157.03 %-22.91 %
กรกฎาคม1,3871,5092,6612,4313,5963,600-75.21 %-138.26 %-35.31 %
สิงหาคม1,3431,4522,6882,2213,1502,409-65.35 %-116.97 %10.38 %
รวมทั้งปี16,43517,45030,13738,35740,45829,984-133.39 %-131.84 %0.51 %