เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 22 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,1977,4099,95416,5298,9908,207-129.65 %-21.34 %17.55 %
ตุลาคม6,6887,0408,6267,3956,8594,551-10.57 %2.56 %47.24 %
พฤศจิกายน6,6866,7597,8575,6906,6983,70314.89 %0.90 %52.87 %
ธันวาคม6,0706,1997,3275,3077,4183,92512.57 %-19.66 %46.44 %
มกราคม5,9735,9647,1893,3046,7963,17444.69 %-13.95 %55.85 %
กุมภาพันธ์6,5576,5318,6973,3336,7843,66949.16 %-3.88 %57.81 %
มีนาคม7,5847,95110,5475,9929,0535,90120.99 %-13.86 %44.06 %
เมษายน7,3277,36710,11810,0908,6277,461-37.71 %-17.11 %26.26 %
พฤษภาคม7,5547,6839,74110,6886,5947,031-41.50 %14.17 %27.82 %
มิถุนายน7,3107,9579,49010,3737,6047,831-41.91 %4.44 %17.48 %
กรกฎาคม7,1597,5749,1899,3698,2868,498-30.87 %-9.40 %7.52 %
สิงหาคม7,1997,4569,8999,2466,6747,540-28.42 %10.49 %23.83 %
รวมทั้งปี83,30485,890108,63597,31590,38371,490-16.82 %-5.23 %34.19 %