เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน18,83017,21223,43812,48819,78323,19133.68 %-14.94 %1.06 %
ตุลาคม23,12517,65520,12718,23619,06918,30921.14 %-8.01 %9.03 %
พฤศจิกายน22,62816,63820,64516,53017,72418,25126.95 %-6.53 %11.60 %
ธันวาคม19,91515,12718,81920,05116,00517,166-0.69 %-5.81 %8.78 %
มกราคม20,82817,12617,89216,51015,60615,42420.73 %8.88 %13.79 %
กุมภาพันธ์21,77516,51719,93921,29717,71515,7462.19 %-7.26 %21.03 %
มีนาคม25,99019,43124,48229,04523,22419,258-11.75 %-19.52 %21.34 %
เมษายน25,82618,40822,96725,32722,51620,0161.93 %-22.31 %12.85 %
พฤษภาคม25,25818,43023,05224,90624,21520,8011.39 %-31.39 %9.77 %
มิถุนายน24,27018,39223,80024,39323,97520,935-0.51 %-30.35 %12.04 %
กรกฎาคม64,45318,02723,20323,19124,13418,54764.02 %-33.88 %20.07 %
สิงหาคม21,75917,31322,57620,20022,51619,7397.17 %-30.05 %12.57 %
รวมทั้งปี314,658210,277260,941252,175246,482227,38219.86 %-17.22 %12.86 %