เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,7354,5469,9034,9238,58510,14543.65 %-88.86 %-2.45 %
ตุลาคม8,4504,6447,9063,3947,8637,71859.84 %-69.30 %2.38 %
พฤศจิกายน8,5194,3008,1823,2817,7327,39161.49 %-79.84 %9.67 %
ธันวาคม7,7903,8367,5827,8856,5746,554-1.23 %-71.37 %13.56 %
มกราคม8,5354,3907,0105,1295,7815,66639.90 %-31.69 %19.18 %
กุมภาพันธ์9,0684,1797,8159,3917,1356,355-3.56 %-70.71 %18.68 %
มีนาคม9,7395,23110,42413,25911,25510,845-36.14 %-115.17 %-4.04 %
เมษายน10,0914,9569,25410,56711,0669,360-4.71 %-123.28 %-1.15 %
พฤษภาคม9,7374,5969,32110,28811,7139,950-5.66 %-154.84 %-6.75 %
มิถุนายน8,8564,9239,97410,03811,70110,015-13.34 %-137.67 %-0.41 %
กรกฎาคม9,5244,60010,0079,90010,5258,809-3.94 %-128.78 %11.97 %
สิงหาคม8,6464,4819,1938,8329,7389,912-2.15 %-117.33 %-7.82 %
รวมทั้งปี107,69154,682106,57196,886109,668102,72010.03 %-100.55 %3.61 %