เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 16 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,37413,38915,56411,69310,84111,22712.57 %19.03 %27.86 %
ตุลาคม13,12213,19613,91612,83310,29810,4302.21 %21.96 %25.05 %
พฤศจิกายน12,91312,90214,45910,65410,7108,47917.50 %16.99 %41.35 %
ธันวาคม12,23511,69613,42610,2018,4579,68616.63 %27.69 %27.86 %
มกราคม12,64612,48612,4449,2349,3119,08326.98 %25.43 %27.01 %
กุมภาพันธ์14,08912,62514,1058,9509,1497,46036.47 %27.53 %47.11 %
มีนาคม15,39414,86815,98313,38710,01210,07413.04 %32.66 %36.97 %
เมษายน15,48814,58615,88714,1718,81511,7508.50 %39.57 %26.04 %
พฤษภาคม14,85514,69716,27514,81110,57112,5820.29 %28.07 %22.69 %
มิถุนายน15,09516,22916,20413,59811,38811,8809.92 %29.83 %26.68 %
กรกฎาคม14,99215,96015,15113,66410,60014,4748.86 %33.58 %4.47 %
สิงหาคม14,29015,43715,38212,39910,77311,25413.23 %30.21 %26.84 %
รวมทั้งปี168,492168,071178,797145,593120,926128,38113.59 %28.05 %28.20 %