เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จากทั้งหมด 16 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน17,42817,40318,95718,61917,90118,405-6.83 %-2.86 %2.91 %
ตุลาคม17,18117,21017,62621,23218,69714,785-23.58 %-8.64 %16.12 %
พฤศจิกายน16,83916,85717,88617,90917,96512,034-6.35 %-6.57 %32.72 %
ธันวาคม15,83915,24016,45017,12715,38315,886-8.13 %-0.94 %3.43 %
มกราคม16,43116,23516,17816,05216,12913,6192.31 %0.65 %15.81 %
กุมภาพันธ์17,93416,40417,30617,11717,31610,0044.55 %-5.56 %42.19 %
มีนาคม19,71919,14719,89321,29517,92016,629-7.99 %6.41 %16.41 %
เมษายน19,76618,80619,23318,27812,92218,2957.53 %31.29 %4.88 %
พฤษภาคม19,03218,82919,29719,07314,83320,002-0.22 %21.22 %-3.65 %
มิถุนายน19,44220,53720,14120,54218,33219,890-5.65 %10.74 %1.25 %
กรกฎาคม19,22120,15018,88219,89317,66021,014-3.50 %12.36 %-11.29 %
สิงหาคม18,42819,53919,03319,57717,00216,784-6.23 %12.98 %11.82 %
รวมทั้งปี217,260216,357220,881226,712202,061197,349-4.35 %6.61 %10.65 %