เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 16 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,0294,3615,2484,7593,6893,998-18.11 %15.40 %23.83 %
ตุลาคม4,1864,4564,6684,5634,1764,288-9.00 %6.29 %8.15 %
พฤศจิกายน4,2704,3294,8123,9153,9023,2438.32 %9.87 %32.61 %
ธันวาคม3,7633,6734,5484,2973,1273,869-14.20 %14.86 %14.93 %
มกราคม3,9654,3274,1423,5194,4913,59611.26 %-3.79 %13.17 %
กุมภาพันธ์4,3344,0224,6723,1593,1953,11227.11 %20.56 %33.39 %
มีนาคม4,8055,0715,2424,5193,5514,6455.96 %29.98 %11.39 %
เมษายน4,6694,8325,3604,6563,6254,7380.29 %24.97 %11.60 %
พฤษภาคม4,7264,7265,3454,5924,0745,4862.83 %13.79 %-2.63 %
มิถุนายน4,6435,4405,5444,5823,9874,5891.30 %26.70 %17.23 %
กรกฎาคม4,5795,4455,1234,4484,5675,8382.87 %16.12 %-13.95 %
สิงหาคม4,4145,1485,2724,1613,6874,6935.73 %28.39 %10.98 %
รวมทั้งปี52,38455,82959,97751,17046,07152,0952.32 %17.48 %13.14 %