เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน28,30728,93031,36526,45523,79128,3086.54 %17.76 %9.75 %
ตุลาคม28,10829,09130,49723,14722,74325,41917.65 %21.82 %16.65 %
พฤศจิกายน27,36926,52430,58920,17919,75816,97726.27 %25.51 %44.50 %
ธันวาคม25,90125,06328,08717,57116,39018,96932.16 %34.60 %32.46 %
มกราคม25,65526,90227,48117,03718,96214,66433.59 %29.51 %46.64 %
กุมภาพันธ์28,26726,75130,92616,23214,79514,56442.58 %44.69 %52.91 %
มีนาคม30,53432,31238,84321,49421,54844,45829.60 %33.31 %-14.46 %
เมษายน30,61231,21537,24222,35727,78222,78826.97 %11.00 %38.81 %
พฤษภาคม29,48431,30738,30924,27629,33025,71317.66 %6.32 %32.88 %
มิถุนายน30,13832,76837,31226,64332,08228,13211.60 %2.09 %24.60 %
กรกฎาคม28,71232,43335,19224,62430,45227,57914.24 %6.11 %21.63 %
สิงหาคม29,89129,15636,58722,95327,48822,85923.21 %5.72 %37.52 %
รวมทั้งปี342,977352,452402,429262,970285,121290,43023.33 %19.10 %27.83 %