เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 26 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,72515,04714,4688,4427,03510,75938.50 %53.25 %25.63 %
ตุลาคม14,15114,96013,5418,2138,5709,94041.96 %42.71 %26.59 %
พฤศจิกายน13,72714,31814,0317,4957,5828,88345.40 %47.04 %36.70 %
ธันวาคม12,38112,50012,7817,5827,7349,05738.77 %38.13 %29.14 %
มกราคม13,22213,35311,8706,6068,4357,49750.03 %36.83 %36.84 %
กุมภาพันธ์14,45313,31213,5666,9347,3967,53852.03 %44.44 %44.44 %
มีนาคม15,63515,86516,14810,4839,63110,98232.95 %39.29 %31.99 %
เมษายน15,20214,94814,8898,91212,59111,76741.38 %15.77 %20.97 %
พฤษภาคม15,32915,43216,1008,64411,65512,84943.61 %24.48 %20.20 %
มิถุนายน15,59615,23617,1829,14211,52511,07141.38 %24.35 %35.57 %
กรกฎาคม14,92316,23316,2148,34111,46612,27244.11 %29.37 %24.31 %
สิงหาคม14,99416,41516,9317,61012,71911,77749.25 %22.51 %30.44 %
รวมทั้งปี173,339177,618177,72198,403116,340124,39143.23 %34.50 %30.01 %