เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน29,69931,07231,30516,37115,67818,56244.88 %49.54 %40.71 %
ตุลาคม30,33731,66929,68314,02914,18917,25553.76 %55.19 %41.87 %
พฤศจิกายน28,92929,52129,89013,36414,25314,91653.80 %51.72 %50.10 %
ธันวาคม27,24826,44427,60913,25012,24914,62351.37 %53.68 %47.03 %
มกราคม28,15328,94725,73212,14214,00312,37356.87 %51.63 %51.91 %
กุมภาพันธ์29,39128,13928,56612,55611,43012,78557.28 %59.38 %55.24 %
มีนาคม33,45333,52934,40717,78915,79718,08946.82 %52.89 %47.43 %
เมษายน33,17832,09832,42414,59522,63918,92256.01 %29.47 %41.64 %
พฤษภาคม33,13533,65234,64814,86819,61520,12055.13 %41.71 %41.93 %
มิถุนายน33,12432,87735,27915,59119,96317,82952.93 %39.28 %49.46 %
กรกฎาคม32,23033,92334,12214,55719,56919,41454.84 %42.31 %43.10 %
สิงหาคม31,46833,26934,92713,74020,70119,02356.34 %37.78 %45.54 %
รวมทั้งปี370,346375,139378,593172,851200,087203,91253.33 %46.66 %46.14 %