เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,1184,3524,7263,4003,3053,07217.44 %24.04 %34.99 %
ตุลาคม4,0584,1824,8053,2164,3733,34820.74 %-4.56 %30.32 %
พฤศจิกายน4,3944,5244,7333,3633,1012,39523.46 %31.45 %49.40 %
ธันวาคม4,3054,0193,8732,7212,0702,25736.79 %48.48 %41.74 %
มกราคม5,3455,3895,7932,6132,2682,04251.11 %57.91 %64.76 %
กุมภาพันธ์4,1454,1406,0672,7083,1551,86434.68 %23.79 %69.28 %
มีนาคม6,2256,1534,4613,4723,0213,79744.22 %50.90 %14.88 %
เมษายน5,9997,0254,9684,6723,1953,16222.12 %54.52 %36.35 %
พฤษภาคม5,6105,4066,7115,9383,9913,202-5.85 %26.17 %52.28 %
มิถุนายน4,9626,3656,3133,6964,0493,39125.50 %36.39 %46.29 %
กรกฎาคม6,3967,0257,7534,4823,6593,64429.92 %47.92 %52.99 %
สิงหาคม6,1246,5327,0994,3443,3463,99729.08 %48.77 %43.70 %
รวมทั้งปี61,68065,11167,30344,62639,53536,17127.65 %39.28 %46.26 %