เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,3544,3546,1252,5912,3463,67240.49 %46.12 %40.05 %
ตุลาคม4,0404,0405,6442,5502,9813,19236.88 %26.21 %43.45 %
พฤศจิกายน3,9623,9625,5732,6092,4072,01734.15 %39.25 %63.81 %
ธันวาคม3,5953,5955,0582,2721,5832,24036.81 %55.97 %55.71 %
มกราคม3,3423,3424,7002,1561,8971,63135.49 %43.24 %65.30 %
กุมภาพันธ์3,8323,8325,3941,9462,00361349.22 %47.74 %88.63 %
มีนาคม4,3844,3846,1683,0502,4372,39330.43 %44.41 %61.20 %
เมษายน4,6124,6126,4393,0953,2343,39132.90 %29.89 %47.34 %
พฤษภาคม4,7464,7466,6283,2713,9833,60331.08 %16.07 %45.64 %
มิถุนายน4,5664,5666,4242,9703,6303,94734.96 %20.50 %38.55 %
กรกฎาคม4,5594,5596,3672,8684,0343,92037.09 %11.52 %38.43 %
สิงหาคม4,5754,5756,3892,6773,3633,15041.48 %26.49 %50.70 %
รวมทั้งปี50,56950,56970,90832,05533,89833,76936.61 %32.97 %52.38 %