เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 18 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,5494,4384,5344,0113,3132,20211.84 %25.35 %51.43 %
ตุลาคม4,5024,5184,0563,9853,2851,82811.48 %27.28 %54.93 %
พฤศจิกายน4,3434,1844,1203,6402,7172,43616.18 %35.06 %40.87 %
ธันวาคม4,1683,8183,7543,0212,0852,63827.51 %45.39 %29.73 %
มกราคม4,0094,1363,5152,8712,6542,35728.38 %35.83 %32.95 %
กุมภาพันธ์4,6294,1994,0562,7422,3492,22540.76 %44.06 %45.15 %
มีนาคม4,8994,7884,6772,3262,9913,53652.52 %37.53 %24.39 %
เมษายน5,0274,7244,7094,2974,1144,00914.52 %12.92 %14.86 %
พฤษภาคม4,7725,0274,8684,3504,7314,4008.85 %5.88 %9.61 %
มิถุนายน4,8524,7564,7094,3314,0684,44110.73 %14.47 %5.68 %
กรกฎาคม4,6774,7244,5973,9774,6092,14814.96 %2.44 %53.28 %
สิงหาคม4,4704,5024,6614,0473,4424,8769.46 %23.54 %-4.62 %
รวมทั้งปี54,89553,81452,25543,59840,35837,09620.58 %25.00 %29.01 %