เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน จากทั้งหมด 12 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน49,02148,26553,45237,70346,17653,03923.09 %4.33 %0.77 %
ตุลาคม48,86048,97347,54448,69649,76948,6410.34 %-1.63 %-2.31 %
พฤศจิกายน46,61144,61347,53944,69739,93141,4804.11 %10.50 %12.75 %
ธันวาคม43,32040,95541,43836,13130,548100,39016.59 %25.41 %-142.27 %
มกราคม42,27943,57038,66535,98331,98328,26614.89 %26.59 %26.89 %
กุมภาพันธ์47,65144,61945,34033,51128,71428,72829.67 %35.65 %36.64 %
มีนาคม50,77549,32752,17752,40237,17845,482-3.20 %24.63 %12.83 %
เมษายน53,37350,37754,76556,85742,63352,681-6.53 %15.37 %3.81 %
พฤษภาคม50,61154,04155,88455,64951,35956,574-9.95 %4.96 %-1.24 %
มิถุนายน50,95651,24552,92753,06854,28950,387-4.15 %-5.94 %4.80 %
กรกฎาคม49,22251,24551,99249,24856,05162,166-0.05 %-9.38 %-19.57 %
สิงหาคม46,96747,58653,11148,95750,00257,902-4.24 %-5.08 %-9.02 %
รวมทั้งปี579,647574,816594,834552,903518,633625,7354.61 %9.77 %-5.19 %