เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน44,65144,45147,10129,51930,73529,80333.89 %30.86 %36.73 %
ตุลาคม43,72244,12945,53728,19529,77032,08035.51 %32.54 %29.55 %
พฤศจิกายน41,32341,82544,57522,77127,21324,92244.89 %34.94 %44.09 %
ธันวาคม38,02735,51239,07222,25118,34122,95341.49 %48.35 %41.25 %
มกราคม37,71637,60738,76618,10828,12819,00251.99 %25.20 %50.98 %
กุมภาพันธ์40,06640,95942,73218,74029,42817,82953.23 %28.15 %58.28 %
มีนาคม45,18446,68848,52029,33625,94624,58135.07 %44.43 %49.34 %
เมษายน49,25348,37647,57730,37733,55626,74938.33 %30.64 %43.78 %
พฤษภาคม49,48848,79850,89635,99737,29929,08827.26 %23.57 %42.85 %
มิถุนายน58,17047,23848,60934,43662,02124,58040.80 %-31.30 %49.43 %
กรกฎาคม52,10645,58447,98230,56855,27633,27841.34 %-21.26 %30.64 %
สิงหาคม53,94244,31848,45630,12255,66229,60844.16 %-25.60 %38.90 %
รวมทั้งปี553,648525,485549,823330,420433,374314,47340.32 %17.53 %42.80 %