เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,3893,3333,8753,1113,7644,8758.21 %-12.94 %-25.82 %
ตุลาคม3,5113,4093,7523,0143,9234,78814.15 %-15.06 %-27.62 %
พฤศจิกายน3,4183,1783,5812,8063,4963,50917.90 %-10.02 %2.02 %
ธันวาคม2,8902,3273,2363,2102,6333,319-11.06 %-13.14 %-2.57 %
มกราคม3,2083,0973,2652,4392,2982,70923.96 %25.81 %17.03 %
กุมภาพันธ์3,1323,2623,5102,1952,4672,34729.91 %24.36 %33.13 %
มีนาคม3,9044,1104,6053,2432,9393,58516.94 %28.49 %22.16 %
เมษายน3,8773,6613,8255,2424,1584,768-35.20 %-13.57 %-24.63 %
พฤษภาคม4,1603,7634,1704,8344,9614,173-16.21 %-31.85 %-0.07 %
มิถุนายน3,6164,1054,3753,8999,5665,449-7.83 %-133.04 %-24.54 %
กรกฎาคม3,8044,0084,1243,3867,5405,20710.98 %-88.14 %-26.28 %
สิงหาคม3,5233,7494,2413,3415,9953,8875.18 %-59.89 %8.36 %
รวมทั้งปี42,43242,00246,56040,72053,74048,6164.03 %-27.95 %-4.41 %