เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน15,07217,18918,34018,87316,75118,881-25.22 %2.55 %-2.95 %
ตุลาคม13,82517,10917,86517,97719,04518,616-30.03 %-11.32 %-4.20 %
พฤศจิกายน14,07915,55717,53116,82018,29516,640-19.46 %-17.60 %5.08 %
ธันวาคม13,54114,00816,04613,80214,17415,173-1.93 %-1.18 %5.44 %
มกราคม13,05914,54015,92313,38213,13310,162-2.48 %9.67 %36.18 %
กุมภาพันธ์14,06414,90417,45814,64812,58910,947-4.15 %15.53 %37.30 %
มีนาคม15,68216,82420,26623,13515,76116,728-47.53 %6.32 %17.46 %
เมษายน17,79319,12020,12723,22517,97317,159-30.53 %6.00 %14.75 %
พฤษภาคม17,07519,25321,52423,21320,65720,257-35.94 %-7.29 %5.89 %
มิถุนายน16,21718,79021,15522,10723,03518,759-36.32 %-22.59 %11.33 %
กรกฎาคม16,92618,37519,87917,87519,17619,119-5.61 %-4.36 %3.82 %
สิงหาคม15,94717,36821,41217,61519,48618,734-10.45 %-12.20 %12.51 %
รวมทั้งปี183,281203,036227,527222,671210,076201,174-21.49 %-3.47 %11.58 %