เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,7763,0425,7063,4403,1123,925-93.69 %-2.31 %31.21 %
ตุลาคม1,7042,6965,2913,6023,4823,308-111.34 %-29.17 %37.48 %
พฤศจิกายน1,6472,5775,0832,8773,3712,626-74.68 %-30.83 %48.33 %
ธันวาคม1,6752,2014,4032,9462,4172,515-75.83 %-9.82 %42.88 %
มกราคม1,8622,2374,4213,0032,6691,825-61.27 %-19.33 %58.71 %
กุมภาพันธ์1,9892,5404,9592,6242,3602,881-31.96 %7.10 %41.91 %
มีนาคม2,6003,1765,8462,6243,1854,749-0.93 %-0.27 %18.77 %
เมษายน2,7793,0165,6853,9733,7965,159-42.99 %-25.84 %9.25 %
พฤษภาคม2,5973,0735,9703,5213,9255,385-35.59 %-27.73 %9.80 %
มิถุนายน2,5023,2555,8842,9764,8965,384-18.95 %-50.42 %8.50 %
กรกฎาคม2,4083,2875,6813,1122,3314,265-29.23 %29.08 %24.91 %
สิงหาคม2,3043,0735,7162,9233,7967,414-26.84 %-23.51 %-29.70 %
รวมทั้งปี25,84334,17364,64537,62139,34049,436-45.58 %-15.12 %23.53 %