เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน25,17126,02629,01619,96017,95219,41320.70 %31.02 %33.09 %
ตุลาคม25,31827,05428,47121,32920,87620,74415.76 %22.84 %27.14 %
พฤศจิกายน23,41124,48626,53618,25118,50717,09222.04 %24.42 %35.59 %
ธันวาคม20,79919,20422,64817,57614,91015,47815.49 %22.36 %31.66 %
มกราคม20,79420,93023,49014,76117,67514,27629.01 %15.55 %39.23 %
กุมภาพันธ์20,78821,84823,83913,82613,61313,45833.49 %37.69 %43.54 %
มีนาคม25,38028,23930,92519,12118,76519,22924.66 %33.55 %37.82 %
เมษายน28,74430,36130,19821,51521,75620,86025.15 %28.34 %30.92 %
พฤษภาคม29,71729,01931,40325,51123,82222,46614.16 %17.91 %28.46 %
มิถุนายน28,53329,78430,53422,09322,75419,93422.57 %23.60 %34.72 %
กรกฎาคม27,17728,84529,68114,58330,19118,28846.34 %-4.67 %38.39 %
สิงหาคม27,59327,66631,00019,12419,79318,30430.69 %28.46 %40.96 %
รวมทั้งปี303,424313,460337,739227,650240,613219,54124.97 %23.24 %35.00 %