เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 15 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน12,08620,03620,6598,69511,0219,71028.06 %44.99 %53.00 %
ตุลาคม15,83021,45016,84010,63010,6567,61132.85 %50.32 %54.80 %
พฤศจิกายน15,87521,32119,6378,5889,8686,56545.90 %53.72 %66.57 %
ธันวาคม16,52319,19618,7268,7897,6956,90546.80 %59.91 %63.13 %
มกราคม11,02921,11316,7518,1088,4925,89026.49 %59.78 %64.84 %
กุมภาพันธ์18,35021,98020,5938,4529,0947,15053.94 %58.63 %65.28 %
มีนาคม21,11627,71827,15113,55711,5289,83535.80 %58.41 %63.78 %
เมษายน21,67029,20722,26013,31720,8617,20338.54 %28.57 %67.64 %
พฤษภาคม20,06528,20222,77212,02211,8548,74640.08 %57.97 %61.59 %
มิถุนายน19,14826,30023,48711,2199,4309,33741.41 %64.14 %60.25 %
กรกฎาคม18,68726,11121,92910,08310,0819,49746.04 %61.39 %56.69 %
สิงหาคม18,05625,43919,45311,1339,6069,07038.34 %62.24 %53.37 %
รวมทั้งปี208,435288,074250,257124,593130,18697,51940.22 %54.81 %61.03 %