เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน12,50411,39912,5237,6637,4948,69238.72 %34.26 %30.59 %
ตุลาคม12,42111,44811,4357,8277,3087,62736.98 %36.16 %33.30 %
พฤศจิกายน11,93411,00811,9257,5576,8896,27736.68 %37.42 %47.36 %
ธันวาคม11,5379,93911,0747,1185,4206,13938.30 %45.47 %44.56 %
มกราคม11,36711,16910,6096,4497,2344,90743.27 %35.23 %53.75 %
กุมภาพันธ์12,23511,26111,7436,1306,6214,90549.90 %41.20 %58.23 %
มีนาคม13,05712,47613,5528,7578,7538,77632.93 %29.84 %35.24 %
เมษายน13,71912,87412,1169,56810,2627,83830.26 %20.29 %35.31 %
พฤษภาคม13,38612,67812,8398,7819,6708,57434.40 %23.73 %33.22 %
มิถุนายน12,67312,40013,0198,0879,0779,14236.19 %26.80 %29.78 %
กรกฎาคม12,62312,71112,4697,50310,0099,11440.56 %21.26 %26.90 %
สิงหาคม12,11312,72111,4617,3308,2447,74339.49 %35.20 %32.44 %
รวมทั้งปี149,569142,083144,76492,77096,98189,73437.97 %31.74 %38.01 %