เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน18,21017,09819,00012,95712,75212,92228.85 %25.42 %31.99 %
ตุลาคม18,30417,30617,48112,67512,30412,52630.75 %28.90 %28.34 %
พฤศจิกายน17,69116,76018,08712,60910,2699,79528.73 %38.73 %45.84 %
ธันวาคม16,78615,18916,93212,5398,72710,36925.30 %42.54 %38.76 %
มกราคม16,88216,68416,15310,77711,4648,11136.16 %31.29 %49.79 %
กุมภาพันธ์17,59516,69117,75510,25610,9188,13841.71 %34.59 %54.16 %
มีนาคม19,42418,78220,59015,09813,89014,22622.27 %26.05 %30.91 %
เมษายน20,07019,24318,58217,06415,58313,92314.98 %19.02 %25.07 %
พฤษภาคม19,55318,93019,82215,15916,99112,56822.47 %10.24 %36.60 %
มิถุนายน18,70719,18819,76013,47916,48814,86927.95 %14.07 %24.75 %
กรกฎาคม18,85319,57818,97312,72717,20914,35132.49 %12.10 %24.36 %
สิงหาคม18,10918,78118,00913,46014,24510,82825.67 %24.15 %39.88 %
รวมทั้งปี220,185214,229221,143158,800160,840142,62627.88 %24.92 %35.51 %