เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 11 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,4141,2571,4246,3017,0237,753-345.55 %-458.49 %-444.37 %
ตุลาคม1,4051,2801,3316,2827,0226,760-347.11 %-448.50 %-407.76 %
พฤศจิกายน1,3551,1991,3425,4196,7655,674-299.86 %-463.97 %-322.88 %
ธันวาคม1,3161,0861,2435,8574,8706,007-344.98 %-348.28 %-383.23 %
มกราคม1,2921,1471,1894,7125,4314,606-264.76 %-373.30 %-287.25 %
กุมภาพันธ์1,3931,1671,3285,1535,2734,753-269.84 %-351.94 %-258.05 %
มีนาคม1,5691,2961,4887,5548,1726,623-381.55 %-530.51 %-345.19 %
เมษายน1,6941,3181,4497,5737,2415,862-347.02 %-449.33 %-304.54 %
พฤษภาคม1,6481,3461,5098,5538,5315,482-419.16 %-533.95 %-263.20 %
มิถุนายน1,5471,4651,4507,37010,4264,968-376.44 %-611.60 %-242.69 %
กรกฎาคม1,5481,4741,4066,8129,0454,999-340.18 %-513.50 %-255.64 %
สิงหาคม1,4741,4251,4157,57010,1305,214-413.66 %-611.11 %-268.39 %
รวมทั้งปี17,65415,46216,57479,15789,93068,702-348.37 %-481.62 %-314.51 %