เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 16 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,7403,7663,7235,8785,9606,920-57.15 %-58.25 %-85.88 %
ตุลาคม3,8383,5744,0636,1276,7686,114-59.64 %-89.35 %-50.47 %
พฤศจิกายน3,6383,5494,3645,8786,3435,067-61.55 %-78.73 %-16.12 %
ธันวาคม3,3293,1364,2405,7474,5026,657-72.66 %-43.55 %-57.01 %
มกราคม3,5743,2843,9486,1275,9844,370-71.43 %-82.23 %-10.69 %
กุมภาพันธ์3,5073,3274,3635,8785,5904,823-67.59 %-68.01 %-10.53 %
มีนาคม3,9043,8794,8056,1616,7436,243-57.81 %-73.85 %-29.91 %
เมษายน3,8713,5704,6506,8596,1176,185-77.20 %-71.34 %-33.01 %
พฤษภาคม3,9903,9654,9139,3705,9477,338-134.83 %-49.99 %-49.35 %
มิถุนายน3,7484,1504,7878,3406,9208,176-122.51 %-66.74 %-70.78 %
กรกฎาคม3,7224,1244,6307,1285,55910,665-91.53 %-34.78 %-130.36 %
สิงหาคม3,7133,9464,6937,0147,7177,986-88.90 %-95.54 %-70.17 %
รวมทั้งปี44,57444,27153,17980,50774,14880,543-80.61 %-67.49 %-51.46 %