เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน26,75927,91629,25824,67025,55323,1767.81 %8.47 %20.79 %
ตุลาคม24,25026,95427,04925,57624,00223,637-5.47 %10.95 %12.61 %
พฤศจิกายน23,84925,93727,69321,87020,94819,8018.30 %19.24 %28.50 %
ธันวาคม23,69423,67124,21417,02815,47654,17128.13 %34.62 %-123.72 %
มกราคม23,96825,81625,40233,44715,51216,380-39.55 %39.92 %35.51 %
กุมภาพันธ์26,23127,19428,65535,21913,82415,372-34.27 %49.17 %46.36 %
มีนาคม29,44932,02233,27651,83624,58223,701-76.02 %23.23 %28.77 %
เมษายน32,19732,91930,44028,65925,33721,92810.99 %23.03 %27.96 %
พฤษภาคม31,04432,11932,32628,77127,92925,7357.32 %13.04 %20.39 %
มิถุนายน28,94830,77031,46025,04929,64624,05413.47 %3.65 %23.54 %
กรกฎาคม28,51331,62029,99325,52826,17324,94510.47 %17.23 %16.83 %
สิงหาคม28,58729,53530,55120,53967,38819,61228.15 %-128.16 %35.81 %
รวมทั้งปี327,488346,474350,316338,192316,370292,513-3.27 %8.69 %16.50 %