เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน20,26621,30022,17919,66320,79617,7662.98 %2.37 %19.90 %
ตุลาคม17,79020,17820,67020,16619,31218,540-13.35 %4.29 %10.30 %
พฤศจิกายน17,86619,77421,09818,02215,53715,492-0.88 %21.43 %26.57 %
ธันวาคม17,90017,96118,45413,14311,57650,43526.58 %35.55 %-173.30 %
มกราคม18,24819,27019,57930,26111,66014,515-65.84 %39.49 %25.86 %
กุมภาพันธ์19,98919,58422,03531,7929,24512,801-59.05 %52.79 %41.90 %
มีนาคม22,37324,29625,73246,20618,18419,172-106.53 %25.16 %25.49 %
เมษายน24,11524,15523,43122,29718,66718,1197.54 %22.72 %22.67 %
พฤษภาคม23,42123,27125,00622,52420,47120,8443.83 %12.04 %16.65 %
มิถุนายน22,09923,22624,40519,98622,03520,5419.56 %5.13 %15.83 %
กรกฎาคม21,31523,86923,21920,33620,05920,8424.59 %15.96 %10.24 %
สิงหาคม21,80022,63123,69615,60961,27316,89028.40 %-170.75 %28.72 %
รวมทั้งปี247,180259,514269,503280,005248,814245,957-13.28 %4.12 %8.74 %