เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,4551,4551,3476,1053,5054,915-319.64 %-140.92 %-264.91 %
ตุลาคม1,3761,3761,3366,9605,2275,855-405.72 %-279.80 %-338.28 %
พฤศจิกายน1,3401,3401,3195,6484,8014,499-321.58 %-258.36 %-241.14 %
ธันวาคม1,2111,2111,1884,9043,6364,670-305.12 %-200.37 %-293.05 %
มกราคม1,1801,1801,2095,2294,0894,185-343.30 %-246.66 %-246.18 %
กุมภาพันธ์1,2701,2701,2734,5673,5553,604-259.51 %-179.84 %-183.06 %
มีนาคม1,4691,4691,4546,2924,4845,294-328.44 %-205.33 %-264.14 %
เมษายน1,4101,4101,4506,5365,9525,185-363.58 %-322.16 %-257.64 %
พฤษภาคม1,5111,5041,4056,8515,7645,890-353.46 %-283.25 %-319.20 %
มิถุนายน1,4321,4591,4215,8705,9085,546-309.81 %-305.00 %-290.23 %
กรกฎาคม1,3871,3871,4314,4336,0855,889-219.53 %-338.60 %-311.58 %
สิงหาคม1,4291,4101,3463,6075,0503,557-152.36 %-258.18 %-164.24 %
รวมทั้งปี16,47016,47016,17967,00258,05659,089-306.82 %-252.50 %-265.23 %