เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน16,61416,00717,28610,64514,63814,20935.93 %8.55 %17.80 %
ตุลาคม17,01415,89316,71715,49415,04314,5868.94 %5.35 %12.75 %
พฤศจิกายน16,54315,26416,60914,42613,74711,87112.80 %9.94 %28.53 %
ธันวาคม15,17114,29815,82813,7168,8007,0119.59 %38.45 %55.71 %
มกราคม15,88315,49715,83112,5079,6219,66721.26 %37.92 %38.93 %
กุมภาพันธ์16,88215,36817,0698,82511,10710,54647.72 %27.72 %38.22 %
มีนาคม18,22917,56218,48112,02514,59013,32834.03 %16.92 %27.88 %
เมษายน19,18316,99017,67411,46115,54214,18940.25 %8.52 %19.72 %
พฤษภาคม19,02417,60018,21411,17717,56614,80741.25 %0.20 %18.71 %
มิถุนายน17,43918,28018,69012,18616,62716,75030.12 %9.04 %10.38 %
กรกฎาคม17,20617,47217,89215,50015,66716,4399.92 %10.33 %8.12 %
สิงหาคม16,97617,78718,32414,99517,08712,94411.67 %3.94 %29.36 %
รวมทั้งปี206,165198,019208,614152,958170,036156,34725.81 %14.13 %25.05 %