เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 10 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,6573,7763,8132,9442,7553,07519.50 %27.03 %19.36 %
ตุลาคม3,5313,8704,3273,3923,1553,3943.94 %18.48 %21.57 %
พฤศจิกายน3,7763,6454,4272,6292,7672,41230.38 %24.09 %45.51 %
ธันวาคม3,0353,1843,9662,8722,2582,4865.37 %29.08 %37.32 %
มกราคม3,3903,5643,8912,3882,8062,35729.55 %21.27 %39.42 %
กุมภาพันธ์3,4223,4884,2422,0532,4062,19840.01 %31.01 %48.18 %
มีนาคม3,8104,0985,0912,9233,0593,17323.29 %25.35 %37.68 %
เมษายน3,6424,1314,2753,1983,2623,64912.18 %21.04 %14.65 %
พฤษภาคม3,7813,8194,5793,2323,4623,20914.51 %9.34 %29.93 %
มิถุนายน3,7624,2384,8203,4033,2983,5089.55 %22.18 %27.22 %
กรกฎาคม3,7403,8464,5502,8183,3863,92724.66 %11.96 %13.70 %
สิงหาคม3,6173,7454,7332,8673,1152,80320.75 %16.82 %40.78 %
รวมทั้งปี43,16445,40352,71634,71935,72936,19119.56 %21.31 %31.35 %