เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 10 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,9028,5539,4998,6509,2129,0252.83 %-7.71 %4.99 %
ตุลาคม8,7639,2219,5809,7728,9189,344-11.52 %3.28 %2.46 %
พฤศจิกายน9,1408,8249,6567,8037,8508,04514.63 %11.03 %16.69 %
ธันวาคม8,0717,7009,0087,1017,3317,58512.02 %4.79 %15.80 %
มกราคม8,5088,9438,7176,6397,3706,36121.97 %17.59 %27.03 %
กุมภาพันธ์8,5898,6019,5486,7616,8987,61621.29 %19.80 %20.23 %
มีนาคม9,44110,03211,3569,2228,8729,8192.32 %11.56 %13.53 %
เมษายน9,19110,1199,77710,5368,8279,870-14.63 %12.77 %-0.95 %
พฤษภาคม9,52010,80610,51210,35910,58210,074-8.81 %2.07 %4.17 %
มิถุนายน9,37511,26410,8269,6029,68510,145-2.43 %14.02 %6.29 %
กรกฎาคม9,32510,68810,2978,6458,16811,1107.30 %23.58 %-7.90 %
สิงหาคม9,12310,39910,6827,7549,7779,96115.01 %5.98 %6.75 %
รวมทั้งปี107,948115,148119,457102,844103,490108,9544.73 %10.12 %8.79 %