เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,1855,3655,4617,7395,7755,376-49.27 %-7.64 %1.55 %
ตุลาคม5,2195,6335,5486,6304,8844,750-27.02 %13.30 %14.39 %
พฤศจิกายน5,1525,6895,1966,1584,4915,523-19.52 %21.06 %-6.29 %
ธันวาคม5,0625,0884,9526,0415,3946,295-19.34 %-6.01 %-27.13 %
มกราคม4,9925,5145,2245,4295,7213,520-8.75 %-3.75 %32.62 %
กุมภาพันธ์5,3665,6465,2305,5005,5003,912-2.49 %2.59 %25.20 %
มีนาคม5,6415,9765,2955,9385,8594,615-5.26 %1.95 %12.84 %
เมษายน6,1335,9475,6356,0016,6334,4152.16 %-11.53 %21.66 %
พฤษภาคม6,1716,1135,5686,9976,7415,156-13.39 %-10.28 %7.39 %
มิถุนายน5,8776,0465,6465,8136,7614,9481.09 %-11.83 %12.36 %
กรกฎาคม5,9115,7225,5585,4776,2814,4097.34 %-9.78 %20.67 %
สิงหาคม5,7875,8185,5165,4645,7274,9905.58 %1.56 %9.53 %
รวมทั้งปี66,49768,55764,82873,18769,76757,909-10.06 %-1.77 %10.67 %