เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน53,89653,34457,28734,68631,11732,30635.64 %41.67 %43.61 %
ตุลาคม51,32854,17654,78831,63030,84231,43438.38 %43.07 %42.63 %
พฤศจิกายน47,23149,60456,05230,06130,86327,71536.35 %37.78 %50.56 %
ธันวาคม47,11646,80154,00831,49024,86426,81033.17 %46.87 %50.36 %
มกราคม46,39948,79642,00028,12925,13123,20539.38 %48.50 %44.75 %
กุมภาพันธ์49,68949,56244,06428,23527,49124,11543.18 %44.53 %45.27 %
มีนาคม51,54753,19748,83434,77332,24633,91832.54 %39.38 %30.54 %
เมษายน54,20654,71947,81533,53131,72833,23138.14 %42.02 %30.50 %
พฤษภาคม52,88658,20552,40035,84737,70232,46732.22 %35.23 %38.04 %
มิถุนายน51,30256,45052,46335,68035,36534,83930.45 %37.35 %33.59 %
กรกฎาคม51,01354,21350,79331,90034,23734,20037.47 %36.85 %32.67 %
สิงหาคม49,31153,81750,79432,98237,79330,28633.11 %29.78 %40.37 %
รวมทั้งปี605,924632,883611,299388,944379,379364,52635.81 %40.06 %40.37 %