เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน52,1759,3349,54312,8339,7936,50275.40 %-4.92 %31.86 %
ตุลาคม51,1408,8709,62712,4177,2155,98075.72 %18.66 %37.88 %
พฤศจิกายน51,9009,0309,75612,9146,9357,04075.12 %23.20 %27.83 %
ธันวาคม50,7798,9879,65412,3966,5296,50575.59 %27.35 %32.63 %
มกราคม53,0489,8449,45611,3447,6484,40178.62 %22.31 %53.46 %
กุมภาพันธ์54,02210,1459,59111,2437,8915,31679.19 %22.22 %44.57 %
มีนาคม55,3559,78710,31112,7117,7456,00277.04 %20.87 %41.79 %
เมษายน55,48710,36010,43612,6327,7745,59277.23 %24.96 %46.42 %
พฤษภาคม54,98510,08010,47112,1847,6005,31377.84 %24.60 %49.27 %
มิถุนายน54,2299,91610,25210,7477,9514,97280.18 %19.82 %51.51 %
กรกฎาคม53,6239,71510,46110,5697,8964,24580.29 %18.72 %59.42 %
สิงหาคม53,9529,90110,1349,7527,3064,05081.92 %26.21 %60.04 %
รวมทั้งปี640,694115,970119,691141,74292,28365,91777.88 %20.43 %44.93 %