เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน10,12416,54016,9608,3636,2726,42317.40 %62.08 %62.13 %
ตุลาคม9,66416,75517,1917,9517,1826,51317.73 %57.13 %62.11 %
พฤศจิกายน9,73016,57517,3288,0037,5256,97517.75 %54.60 %59.74 %
ธันวาคม9,87016,82117,3286,6067,7058,81033.07 %54.19 %49.16 %
มกราคม9,81916,96117,6308,9967,2466,2528.39 %57.28 %64.54 %
กุมภาพันธ์9,75616,49017,0123,3507,7716,95265.66 %52.87 %59.14 %
มีนาคม10,17817,83118,4274,3719,4967,74557.06 %46.74 %57.97 %
เมษายน17,41517,34617,6547,8977,8138,73654.65 %54.96 %50.52 %
พฤษภาคม16,92617,55018,1296,1128,9508,60063.89 %49.01 %52.56 %
มิถุนายน16,76116,95017,7706,0387,1978,95263.98 %57.54 %49.62 %
กรกฎาคม17,14617,48218,1385,5726,7879,55667.50 %61.18 %47.31 %
สิงหาคม16,83417,81017,5526,3117,9368,11362.51 %55.44 %53.78 %
รวมทั้งปี154,221205,109211,12079,56891,87993,62848.41 %55.20 %55.65 %