เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 19 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,5674,2844,44510,5739,7519,511-131.53 %-127.61 %-113.96 %
ตุลาคม4,4834,4775,45510,7109,37410,324-138.93 %-109.40 %-89.27 %
พฤศจิกายน4,6494,4875,49610,8789,7419,983-133.99 %-117.08 %-81.65 %
ธันวาคม4,7454,2905,37511,8629,7479,099-150.01 %-127.21 %-69.30 %
มกราคม4,7544,5945,54411,4889,9549,027-141.64 %-116.70 %-62.85 %
กุมภาพันธ์4,9464,5815,42111,2209,3039,068-126.87 %-103.08 %-67.25 %
มีนาคม5,1114,7395,82317,51611,92410,596-242.72 %-151.60 %-81.96 %
เมษายน5,4814,8975,89611,28012,1959,443-105.78 %-149.05 %-60.16 %
พฤษภาคม5,3405,0605,68712,35110,8868,785-131.28 %-115.14 %-54.49 %
มิถุนายน5,3275,1225,83311,51611,6878,846-116.18 %-128.17 %-51.66 %
กรกฎาคม5,0294,6315,70811,0049,51110,569-118.81 %-105.39 %-85.18 %
สิงหาคม4,7395,6265,63710,93210,7159,049-130.68 %-90.46 %-60.52 %
รวมทั้งปี59,17156,78766,319141,331124,789114,301-138.85 %-119.75 %-72.35 %