เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,40314,75915,03715,41713,10015,555-15.02 %11.24 %-3.44 %
ตุลาคม14,26614,21014,42614,59414,08814,475-2.29 %0.86 %-0.34 %
พฤศจิกายน14,55514,81815,35215,53414,84514,683-6.73 %-0.18 %4.35 %
ธันวาคม13,26613,90714,67314,68412,95012,539-10.69 %6.88 %14.55 %
มกราคม13,91914,97514,85211,60414,19512,47316.63 %5.21 %16.02 %
กุมภาพันธ์14,11314,30014,95720,64414,64211,283-46.28 %-2.39 %24.57 %
มีนาคม15,13615,88116,65019,08516,99216,033-26.09 %-7.00 %3.70 %
เมษายน14,42215,12414,69217,73317,82416,297-22.96 %-17.85 %-10.92 %
พฤษภาคม14,29315,13714,69715,35017,92711,418-7.40 %-18.43 %22.31 %
มิถุนายน18,10414,70215,18514,70416,13912,85318.78 %-9.78 %15.36 %
กรกฎาคม18,71614,27314,80613,77215,30914,47526.42 %-7.25 %2.23 %
สิงหาคม18,44015,08214,69114,78815,87014,66519.80 %-5.22 %0.18 %
รวมทั้งปี182,632177,168180,018187,910183,882166,748-2.89 %-3.79 %7.37 %