เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,9047,3337,8286,0297,0419,48912.68 %3.97 %-21.21 %
ตุลาคม7,5637,7318,6647,2267,70910,0304.46 %0.29 %-15.76 %
พฤศจิกายน7,4117,4589,1757,4567,0719,162-0.60 %5.19 %0.15 %
ธันวาคม6,5256,8048,5207,2725,9059,098-11.44 %13.20 %-6.77 %
มกราคม7,2777,7718,3776,6086,4399,0469.19 %17.15 %-7.98 %
กุมภาพันธ์6,7447,1168,6577,2427,0149,655-7.37 %1.42 %-11.53 %
มีนาคม7,4708,1709,9308,7658,84211,011-17.34 %-8.23 %-10.89 %
เมษายน7,5078,9889,9039,04710,22312,133-20.52 %-13.75 %-22.52 %
พฤษภาคม7,9668,91110,2838,86410,38211,855-11.27 %-16.51 %-15.29 %
มิถุนายน7,4929,28010,8748,5939,10312,239-14.70 %1.90 %-12.56 %
กรกฎาคม7,3638,35110,5568,5228,12312,583-15.73 %2.73 %-19.21 %
สิงหาคม7,2208,38810,7258,07110,06011,860-11.79 %-19.93 %-10.58 %
รวมทั้งปี87,44296,299113,49293,69397,912128,160-7.15 %-1.68 %-12.92 %