เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 11 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,5133,4773,5953,1503,5605,40910.33 %-2.39 %-50.46 %
ตุลาคม3,3243,5873,3613,2005,6244,0043.73 %-56.79 %-19.14 %
พฤศจิกายน3,2953,4773,4163,1504,3714,1374.40 %-25.70 %-21.11 %
ธันวาคม3,3593,2703,2563,3003,5583,4501.75 %-8.81 %-5.95 %
มกราคม3,1523,5143,1483,3524,3422,909-6.34 %-23.58 %7.60 %
กุมภาพันธ์3,4133,2093,4263,1134,1193,5368.80 %-28.36 %-3.20 %
มีนาคม3,6193,7703,8633,1886,5054,35511.90 %-72.56 %-12.73 %
เมษายน3,9063,8923,7023,3625,9494,65913.94 %-52.85 %-25.85 %
พฤษภาคม3,7483,5403,9063,2255,6184,84913.95 %-58.72 %-24.15 %
มิถุนายน3,6243,6963,8133,3135,6034,1378.59 %-51.59 %-8.50 %
กรกฎาคม3,5813,6623,6643,6505,6743,498-1.92 %-54.93 %4.53 %
สิงหาคม3,4743,5783,6623,3405,9244,5993.87 %-65.54 %-25.57 %
รวมทั้งปี42,00842,67142,81239,34360,84749,5426.34 %-42.59 %-15.72 %