เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,9348,7198,5794,5004,3437,19435.11 %50.19 %16.14 %
ตุลาคม7,8158,4388,5724,0756,2566,90447.86 %25.86 %19.45 %
พฤศจิกายน7,4188,7198,7294,0436,2726,61745.50 %28.07 %24.20 %
ธันวาคม7,6228,3598,1864,9356,3956,42835.26 %23.50 %21.47 %
มกราคม7,9608,8178,6634,3205,7727,33145.73 %34.53 %15.37 %
กุมภาพันธ์8,0278,7128,4683,9286,2777,32651.06 %27.95 %13.48 %
มีนาคม8,1479,1269,1364,1198,0758,38649.44 %11.52 %8.21 %
เมษายน8,9509,1338,5215,1617,8386,57242.34 %14.18 %22.87 %
พฤษภาคม8,9748,8488,9624,9068,4607,29045.33 %4.38 %18.65 %
มิถุนายน8,6139,0339,2515,0497,8007,28141.37 %13.65 %21.29 %
กรกฎาคม8,8558,7539,0744,4656,1517,42649.57 %29.73 %18.16 %
สิงหาคม8,7018,8669,0674,0527,5377,15053.44 %14.99 %21.14 %
รวมทั้งปี98,014105,523105,20653,55281,17585,90645.36 %23.07 %18.35 %