เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 10 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน12,84717,31419,90313,71013,25313,780-6.72 %23.46 %30.76 %
ตุลาคม12,76316,79420,26412,13113,99313,7184.95 %16.68 %32.30 %
พฤศจิกายน12,66117,51819,96812,58011,58314,0600.64 %33.88 %29.59 %
ธันวาคม12,85917,68219,61813,18312,93912,291-2.52 %26.82 %37.35 %
มกราคม13,04718,44820,52413,74213,29813,685-5.33 %27.91 %33.32 %
กุมภาพันธ์12,75117,01720,56513,91414,60813,706-9.12 %14.16 %33.35 %
มีนาคม18,33618,64321,80118,00316,80015,2511.82 %9.88 %30.04 %
เมษายน17,00319,32720,84516,73318,55714,2641.59 %3.99 %31.57 %
พฤษภาคม15,81818,82821,22112,17317,61013,61923.04 %6.47 %35.82 %
มิถุนายน16,01219,27821,13812,27516,13814,09323.34 %16.29 %33.33 %
กรกฎาคม17,43120,22321,50614,08313,94714,71919.21 %31.03 %31.56 %
สิงหาคม16,91724,49021,21014,75812,42614,51112.76 %49.26 %31.58 %
รวมทั้งปี178,444225,561248,562167,283175,152167,6976.25 %22.35 %32.53 %