เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จากทั้งหมด 10 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน18,33622,90526,23617,47116,98817,5184.72 %25.83 %33.23 %
ตุลาคม16,85721,14326,55115,44416,95217,9518.38 %19.82 %32.39 %
พฤศจิกายน16,91722,27926,29316,27414,87018,2883.80 %33.26 %30.45 %
ธันวาคม17,00521,98925,79917,16616,37416,081-0.95 %25.53 %37.67 %
มกราคม17,29623,16827,05817,03316,53917,8681.52 %28.62 %33.96 %
กุมภาพันธ์17,81421,70327,01117,74418,11718,0220.39 %16.53 %33.28 %
มีนาคม24,29923,83428,90023,42821,51320,0063.59 %9.74 %30.77 %
เมษายน22,00325,12227,49520,56324,26118,3166.55 %3.43 %33.38 %
พฤษภาคม20,80025,03227,79415,88823,69817,38523.62 %5.33 %37.45 %
มิถุนายน20,84525,19127,53916,15820,71617,76122.48 %17.76 %35.50 %
กรกฎาคม22,86226,49327,78817,82217,74919,34122.05 %33.01 %30.40 %
สิงหาคม22,05030,84227,37218,30417,20218,51416.99 %44.23 %32.36 %
รวมทั้งปี237,085289,701325,837213,294224,978217,05110.03 %22.34 %33.39 %