เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 11 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน15,28012,94120,72010,2288,9896,61133.06 %30.54 %68.09 %
ตุลาคม13,95911,93421,4719,1459,9976,33834.49 %16.23 %70.48 %
พฤศจิกายน14,57312,50521,3368,0727,1365,99644.61 %42.94 %71.90 %
ธันวาคม15,01812,90820,5989,1306,6326,22739.21 %48.62 %69.77 %
มกราคม14,88113,28921,1468,1009,6696,22245.57 %27.24 %70.57 %
กุมภาพันธ์15,14113,63721,0698,3279,6886,01045.01 %28.96 %71.48 %
มีนาคม15,72314,18622,3899,50710,3925,77939.54 %26.75 %74.19 %
เมษายน17,10314,62621,5297,22310,0737,85957.77 %31.13 %63.50 %
พฤษภาคม15,50015,50422,42446,96510,1386,104-203.00 %34.61 %72.78 %
มิถุนายน15,23413,56722,1166,8289,9335,83555.18 %26.79 %73.62 %
กรกฎาคม15,56014,77222,5839,8105,9547,03036.95 %59.69 %68.87 %
สิงหาคม15,69515,24322,4439,2405,3266,36541.13 %65.06 %71.64 %
รวมทั้งปี183,668165,114259,824142,575103,92576,37522.37 %37.06 %70.61 %