เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 12 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน33,43534,08233,868117,96416,216100.00 %47.29 %52.12 %
ตุลาคม33,56933,41633,437117,14615,121100.00 %48.69 %54.78 %
พฤศจิกายน33,90733,53433,098117,00213,964100.00 %49.30 %57.81 %
ธันวาคม32,63532,41832,114117,69113,474100.00 %45.43 %58.04 %
มกราคม33,47334,00432,23716,40318,84614,29951.00 %44.58 %55.64 %
กุมภาพันธ์33,60333,94533,70214,82015,42234,13055.90 %54.57 %-1.27 %
มีนาคม34,74735,86734,95416,55416,90116,04652.36 %52.88 %54.09 %
เมษายน36,01436,67935,70217,54617,02114,97251.28 %53.60 %58.06 %
พฤษภาคม35,90536,80535,70219,44216,77113,97445.85 %54.43 %60.86 %
มิถุนายน35,05934,73035,45119,00716,53614,46345.79 %52.39 %59.20 %
กรกฎาคม34,84135,05735,70217,99618,29314,15548.35 %47.82 %60.35 %
สิงหาคม34,67934,99935,19918,77517,05212,01845.86 %51.28 %65.86 %
รวมทั้งปี411,867415,538411,167140,547206,645192,83265.88 %50.27 %53.10 %