เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน132,538107,33991,21370,68587,10181,52546.67 %18.85 %10.62 %
ตุลาคม135,589106,91197,85873,92675,56678,83245.48 %29.32 %19.44 %
พฤศจิกายน132,182103,82287,05876,09776,30673,36442.43 %26.50 %15.73 %
ธันวาคม134,058103,49784,82676,01473,93167,74543.30 %28.57 %20.14 %
มกราคม136,091105,52484,62073,39674,84564,97946.07 %29.07 %23.21 %
กุมภาพันธ์137,347104,77386,78771,860171,04062,07147.68 %-63.25 %28.48 %
มีนาคม144,015102,37691,77090,74683,42372,36636.99 %18.51 %21.14 %
เมษายน149,066104,29891,93783,29997,35964,81644.12 %6.65 %29.50 %
พฤษภาคม150,417108,44993,47379,694137,78267,46547.02 %-27.05 %27.82 %
มิถุนายน136,551103,80292,746105,34586,37068,86122.85 %16.79 %25.75 %
กรกฎาคม137,238104,86993,11672,66778,79366,83747.05 %24.87 %28.22 %
สิงหาคม137,211104,38184,35075,25780,42066,08645.15 %22.96 %21.65 %
รวมทั้งปี1,662,3041,260,0411,079,752948,9881,122,936834,94542.91 %10.88 %22.67 %