เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน70,57772,39272,48334,69135,13236,79050.85 %51.47 %49.24 %
ตุลาคม68,60372,83173,32635,17433,49931,96248.73 %54.00 %56.41 %
พฤศจิกายน69,32270,45870,69034,92930,82228,94749.61 %56.26 %59.05 %
ธันวาคม68,86770,66969,84533,27427,81828,06551.68 %60.64 %59.82 %
มกราคม71,57773,69669,72928,47424,15526,49560.22 %67.22 %62.00 %
กุมภาพันธ์71,72273,09269,30529,25127,30425,83859.22 %62.64 %62.72 %
มีนาคม73,25074,22574,64737,60935,17732,18148.66 %52.61 %56.89 %
เมษายน75,83574,80075,42337,16837,57028,55950.99 %49.77 %62.13 %
พฤษภาคม78,61177,49577,29337,77637,67527,88651.95 %51.38 %63.92 %
มิถุนายน73,00073,45375,46134,18636,51330,24353.17 %50.29 %59.92 %
กรกฎาคม73,84774,88376,69033,24238,12922,93954.99 %49.08 %70.09 %
สิงหาคม73,48274,91274,29033,17638,51029,23554.85 %48.59 %60.65 %
รวมทั้งปี868,692882,905879,182408,950402,304349,14152.92 %54.43 %60.29 %