เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จากทั้งหมด 6 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน25,67126,02122,32217,34215,10317,47532.44 %41.96 %21.72 %
ตุลาคม24,75627,11320,88316,24515,37815,06634.38 %43.28 %27.85 %
พฤศจิกายน24,48925,54922,39414,98914,72913,74038.79 %42.35 %38.64 %
ธันวาคม25,05525,21820,90911,68611,65613,24353.36 %53.78 %36.66 %
มกราคม25,09227,83020,20912,98216,06611,53448.26 %42.27 %42.93 %
กุมภาพันธ์26,37825,91821,39113,90214,01612,89847.30 %45.92 %39.70 %
มีนาคม28,42631,19625,19619,36217,47316,43831.89 %43.99 %34.76 %
เมษายน28,72331,85123,49220,08218,95115,54930.08 %40.50 %33.81 %
พฤษภาคม29,52731,28025,44118,46419,17516,37137.47 %38.70 %35.65 %
มิถุนายน27,62331,01825,68018,22318,64417,65434.03 %39.89 %31.26 %
กรกฎาคม28,05130,58924,05015,83517,34618,93543.55 %43.29 %21.27 %
สิงหาคม27,46529,22125,09715,76117,34217,61442.62 %40.65 %29.82 %
รวมทั้งปี321,256342,803277,064194,874195,880186,51539.34 %42.86 %32.68 %