เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,6053,3913,4685,9164,6815,232-127.11 %-38.05 %-50.87 %
ตุลาคม2,5863,4392,4435,7354,2755,420-121.73 %-24.31 %-121.89 %
พฤศจิกายน2,4663,3213,3005,2144,2513,803-111.48 %-28.00 %-15.26 %
ธันวาคม3,3603,1222,3434,8522,9334,033-44.40 %6.04 %-72.10 %
มกราคม3,3783,5083,0974,3533,4723,597-28.88 %1.02 %-16.13 %
กุมภาพันธ์3,7773,4633,2974,1603,8353,297-10.14 %-10.75 %-0.02 %
มีนาคม4,1133,9153,7446,1464,7285,124-49.44 %-20.77 %-36.86 %
เมษายน4,5653,9283,5086,9365,9815,258-51.93 %-52.26 %-49.87 %
พฤษภาคม4,4103,8692,7726,3655,7834,905-44.34 %-49.49 %-76.92 %
มิถุนายน4,1383,7183,6545,6155,7035,916-35.70 %-53.37 %-61.92 %
กรกฎาคม4,1583,5673,4535,1445,8616,257-23.72 %-64.30 %-81.21 %
สิงหาคม4,0603,4533,6665,3365,1304,803-31.43 %-48.57 %-31.01 %
รวมทั้งปี43,61542,69338,74565,77256,63357,645-50.80 %-32.65 %-48.78 %