เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3,499 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7,851 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน46,551,17856,476,77760,248,27625,161,04924,736,98725,313,85245.95 %56.20 %57.98 %
ตุลาคม47,631,15980,297,55756,591,09624,533,37224,549,10622,615,58348.49 %69.43 %60.04 %
พฤศจิกายน47,924,09454,327,83556,449,03423,098,16922,883,66020,586,06751.80 %57.88 %63.53 %
ธันวาคม46,565,99549,910,31751,990,93121,359,48619,639,11519,496,85554.13 %60.65 %62.50 %
มกราคม46,904,89654,108,31950,507,20020,024,42720,780,90717,359,45057.31 %61.59 %65.63 %
กุมภาพันธ์49,466,10957,429,45655,217,14520,846,67920,502,22818,246,67957.86 %64.30 %66.95 %
มีนาคม53,197,04159,319,50962,190,24326,878,32527,781,06225,096,38849.47 %53.17 %59.65 %
เมษายน57,012,57759,113,12460,089,17126,413,37927,560,63723,603,12753.67 %53.38 %60.72 %
พฤษภาคม57,139,96060,672,11762,065,61728,536,93327,546,42925,912,27750.06 %54.60 %58.25 %
มิถุนายน55,816,19657,723,09661,779,70127,565,09426,949,68127,103,19250.61 %53.31 %56.13 %
กรกฎาคม61,022,93860,156,24861,016,63926,429,53926,669,06326,344,55456.69 %55.67 %56.82 %
สิงหาคม53,503,56760,590,05561,471,75726,972,02426,486,74326,713,09349.59 %56.29 %56.54 %
รวมทั้งปี622,735,710710,124,409699,616,807297,818,476296,085,619278,391,11752.18 %58.31 %60.21 %