เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4,417 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7,851 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน56,263,47367,566,48371,728,42830,896,31431,240,26331,319,08645.09 %53.76 %56.34 %
ตุลาคม57,851,58791,310,18167,534,47830,441,06630,666,34027,993,46347.38 %66.42 %58.55 %
พฤศจิกายน57,734,21364,944,98767,494,07528,680,29728,442,33025,165,94550.32 %56.21 %62.71 %
ธันวาคม56,016,73659,610,46862,017,11926,989,64024,270,24323,955,84351.82 %59.29 %61.37 %
มกราคม56,574,96464,321,74465,326,48725,006,84425,790,80821,349,01655.80 %59.90 %67.32 %
กุมภาพันธ์59,826,03967,844,21065,930,68125,993,15925,708,43222,584,37156.55 %62.11 %65.75 %
มีนาคม63,843,47970,525,81074,122,76133,334,11534,463,76631,071,92947.79 %51.13 %58.08 %
เมษายน68,887,27670,585,19771,684,47033,494,17634,313,47029,057,82751.38 %51.39 %59.46 %
พฤษภาคม68,041,94572,347,98574,003,44335,258,97734,579,67832,013,84348.18 %52.20 %56.74 %
มิถุนายน66,406,30468,859,52373,641,31434,286,88633,645,81933,502,04748.37 %51.14 %54.51 %
กรกฎาคม71,535,93471,278,81572,482,64532,961,84333,090,24832,616,02653.92 %53.58 %55.00 %
สิงหาคม63,724,14671,574,01473,213,38033,385,20132,872,92132,757,31347.61 %54.07 %55.26 %
รวมทั้งปี746,706,097840,769,416839,179,280370,728,518369,084,318343,386,71150.35 %56.10 %59.08 %