เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 9,098 หน่วยงาน จากทั้งหมด 14,882 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน20,505,06218,047,18318,242,91210,741,46710,964,6669,723,36047.62 %39.24 %46.70 %
ตุลาคม19,505,97218,388,14019,239,38111,248,30110,290,4119,235,26942.33 %44.04 %52.00 %
พฤศจิกายน21,080,64618,283,67918,318,93210,649,02210,534,4979,458,97249.48 %42.38 %48.37 %
ธันวาคม20,576,82418,243,00918,441,97711,186,78512,141,0609,863,73545.63 %33.45 %46.51 %
มกราคม21,270,87818,384,29718,376,17210,902,49611,370,6498,832,86248.74 %38.15 %51.93 %
กุมภาพันธ์20,613,96618,104,97219,455,25510,061,25910,615,3569,817,09751.19 %41.37 %49.54 %
มีนาคม20,817,95418,877,93618,676,17912,085,55610,829,95710,127,46441.95 %42.63 %45.77 %
เมษายน19,306,98518,246,22318,393,87711,148,3189,564,0468,049,10242.26 %47.58 %56.24 %
พฤษภาคม22,795,76418,158,31718,333,82812,052,10410,025,5968,402,20247.13 %44.79 %54.17 %
มิถุนายน20,811,60618,510,33218,749,93810,188,70510,148,3399,273,19651.04 %45.17 %50.54 %
กรกฎาคม21,011,59519,480,97418,645,58410,448,88812,179,3338,725,82350.27 %37.48 %53.20 %
สิงหาคม20,887,96918,896,19418,170,94910,865,97510,436,5399,373,07647.98 %44.77 %48.42 %
รวมทั้งปี249,185,220221,621,255223,044,983131,578,876129,100,449110,882,15747.20 %41.75 %50.29 %