เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 8,279 หน่วยงาน จากทั้งหมด 14,831 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน18,463,89516,003,90916,369,0349,252,4379,279,1938,324,54149.89 %42.02 %49.14 %
ตุลาคม17,197,00916,233,59517,025,7249,890,2438,689,9347,995,48042.49 %46.47 %53.04 %
พฤศจิกายน18,861,94816,226,63616,297,9189,365,6459,058,3768,215,31550.35 %44.18 %49.59 %
ธันวาคม18,320,02916,126,20916,514,3009,855,3108,598,2308,535,11846.20 %46.68 %48.32 %
มกราคม18,941,20516,231,44816,264,7669,603,7799,816,3097,659,22749.30 %39.52 %52.91 %
กุมภาพันธ์18,450,33316,086,25217,469,7518,765,7598,980,0148,663,65352.49 %44.18 %50.41 %
มีนาคม18,569,54216,716,60616,754,39210,295,2639,247,3038,769,62244.56 %44.68 %47.66 %
เมษายน17,186,85416,294,37716,535,0719,661,8488,093,9676,834,35843.78 %50.33 %58.67 %
พฤษภาคม18,851,13816,129,94716,461,6449,888,7208,624,0357,157,22247.54 %46.53 %56.52 %
มิถุนายน18,685,29516,543,74916,842,3318,774,3418,650,5677,811,24653.04 %47.71 %53.62 %
กรกฎาคม18,718,13617,423,25716,504,2188,929,1699,459,1677,534,28052.30 %45.71 %54.35 %
สิงหาคม18,602,78316,838,80316,297,3779,361,3908,969,2997,764,17449.68 %46.73 %52.36 %
รวมทั้งปี220,848,167196,854,788199,336,526113,643,904107,466,39295,264,23848.54 %45.41 %52.21 %