เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 679 หน่วยงาน จากทั้งหมด 956 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,708,8033,766,9144,081,5481,537,9401,645,5001,532,46158.53 %56.32 %62.45 %
ตุลาคม3,630,1263,899,8154,350,9101,374,6341,405,5621,401,69262.13 %63.96 %67.78 %
พฤศจิกายน3,619,9473,938,7494,051,1671,508,4611,669,1021,415,97658.33 %57.62 %65.05 %
ธันวาคม3,641,0593,945,3344,058,0591,490,4531,408,5301,517,45159.07 %64.30 %62.61 %
มกราคม3,652,8603,882,5154,007,4681,629,7021,517,4891,251,28455.39 %60.91 %68.78 %
กุมภาพันธ์3,619,6943,838,9505,034,5051,472,3231,755,8691,317,33959.32 %54.26 %73.83 %
มีนาคม3,682,7894,276,7264,222,9811,476,5251,476,1601,612,90459.91 %65.48 %61.81 %
เมษายน3,898,3443,892,9774,106,0231,394,7791,319,5341,202,51264.22 %66.10 %70.71 %
พฤษภาคม3,770,1063,715,0413,872,6211,513,8681,267,5901,178,11959.85 %65.88 %69.58 %
มิถุนายน3,901,8984,051,7913,999,3581,471,1811,503,2941,298,64862.30 %62.90 %67.53 %
กรกฎาคม3,887,5193,989,6083,855,2961,552,7691,418,5091,194,73360.06 %64.44 %69.01 %
สิงหาคม3,784,3564,074,6323,727,6641,585,4871,528,2761,279,53658.10 %62.49 %65.67 %
รวมทั้งปี44,797,50147,273,05449,367,60018,008,12417,915,41516,202,65559.80 %62.10 %67.18 %