เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 704 หน่วยงาน จากทั้งหมด 965 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,925,7663,992,6554,277,6451,736,5901,816,9221,714,85555.76 %54.49 %59.91 %
ตุลาคม3,857,3074,127,3574,535,6921,581,9491,606,8081,602,09158.99 %61.07 %64.68 %
พฤศจิกายน3,846,3274,165,9104,241,7531,704,3261,861,6711,606,66955.69 %55.31 %62.12 %
ธันวาคม3,865,7024,170,4984,248,9031,679,4261,599,2091,705,13156.56 %61.65 %59.87 %
มกราคม3,878,8514,105,6344,205,3801,829,5231,704,5261,413,76752.83 %58.48 %66.38 %
กุมภาพันธ์3,844,8854,064,3285,226,8341,673,5601,937,6801,483,70856.47 %52.32 %71.61 %
มีนาคม3,909,0474,503,2084,440,4741,676,7161,667,1671,786,20057.11 %62.98 %59.77 %
เมษายน4,122,9734,107,6434,320,8741,588,7891,496,0811,367,46461.46 %63.58 %68.35 %
พฤษภาคม4,034,4463,930,9944,084,5101,703,5681,459,3211,327,97157.77 %62.88 %67.49 %
มิถุนายน4,127,7584,270,0614,210,9361,659,8131,710,7201,459,79959.79 %59.94 %65.33 %
กรกฎาคม4,149,0944,214,9714,066,0621,729,3661,612,9671,324,42458.32 %61.73 %67.43 %
สิงหาคม4,011,9234,298,2123,937,1831,767,6691,720,1031,434,98155.94 %59.98 %63.55 %
รวมทั้งปี47,574,07849,951,47151,796,24720,331,29620,193,17418,227,06057.26 %59.57 %64.81 %