เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน จากทั้งหมด 20 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน80,09382,89782,82028,27923,559155,04364.69 %71.58 %-87.20 %
ตุลาคม79,91582,45382,54125,41722,77120,44168.20 %72.38 %75.24 %
พฤศจิกายน79,95883,32282,34125,44622,65020,01368.18 %72.82 %75.69 %
ธันวาคม79,94382,69782,48430,90824,39621,59161.34 %70.50 %73.82 %
มกราคม79,99382,24382,51224,71024,16913,77169.11 %70.61 %83.31 %
กุมภาพันธ์80,04982,75682,26922,07521,13616,93272.42 %74.46 %79.42 %
มีนาคม80,07782,47182,43124,14219,82425,75469.85 %75.96 %68.76 %
เมษายน80,05281,13581,90221,59711,20112,15773.02 %86.20 %85.16 %
พฤษภาคม80,20881,57081,30122,33414,1889,70872.15 %82.61 %88.06 %
มิถุนายน80,24982,03380,35119,98619,23813,52375.10 %76.55 %83.17 %
กรกฎาคม80,28881,72981,78621,75018,94111,00472.91 %76.82 %86.55 %
สิงหาคม80,19482,25082,03623,53426,1859,58670.65 %68.16 %88.32 %
รวมทั้งปี961,018987,557984,774290,180248,258329,52269.80 %74.86 %66.54 %