เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน จากทั้งหมด 31 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,46613,74013,9424,0003,6773,40070.29 %73.24 %75.61 %
ตุลาคม13,43613,74513,9233,3363,6902,94175.17 %73.16 %78.87 %
พฤศจิกายน13,48813,76113,8523,5543,2582,75773.65 %76.32 %80.10 %
ธันวาคม13,50513,80214,2674,3172,9732,89568.04 %78.46 %79.71 %
มกราคม13,54213,85814,2644,4043,2341,98667.48 %76.66 %86.08 %
กุมภาพันธ์13,50813,84814,2563,7192,9452,06872.47 %78.74 %85.50 %
มีนาคม13,59213,83914,2723,8432,5913,09171.72 %81.27 %78.34 %
เมษายน13,58313,85914,2874,0332,0311,53970.30 %85.35 %89.23 %
พฤษภาคม13,25013,80614,3944,6552,0171,14164.87 %85.39 %92.08 %
มิถุนายน13,48613,80614,3973,9892,7141,69570.42 %80.34 %88.23 %
กรกฎาคม13,50013,82514,4003,8953,1541,33971.15 %77.19 %90.70 %
สิงหาคม13,42413,82714,4124,2483,6681,25068.36 %73.47 %91.33 %
รวมทั้งปี161,779165,716170,66747,99235,95226,10070.33 %78.30 %84.71 %