เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,4615,7805,8492,4852,4021,99854.49 %58.44 %65.83 %
ตุลาคม5,4615,7805,8302,0562,2751,73962.34 %60.64 %70.16 %
พฤศจิกายน5,4615,8115,8212,3222,0781,69457.48 %64.25 %70.90 %
ธันวาคม5,4615,8555,8272,9651,9081,74645.71 %67.42 %70.04 %
มกราคม5,4615,8805,8212,9822,0501,13445.40 %65.14 %80.51 %
กุมภาพันธ์5,4615,8715,8242,4931,8371,19454.36 %68.72 %79.50 %
มีนาคม5,4615,7995,8172,5261,6451,69553.75 %71.63 %70.86 %
เมษายน5,4615,8145,8272,6061,08459852.27 %81.36 %89.74 %
พฤษภาคม5,4615,7715,9613,2181,14250741.06 %80.21 %91.49 %
มิถุนายน5,4615,7715,9642,6671,57389851.16 %72.73 %84.94 %
กรกฎาคม5,4615,7895,9682,5941,93867252.49 %66.52 %88.74 %
สิงหาคม5,4615,7965,9682,7482,27767149.67 %60.71 %88.76 %
รวมทั้งปี65,53269,71570,47531,66422,20914,54751.68 %68.14 %79.36 %