เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,3877,3347,47177761965089.48 %91.57 %91.31 %
ตุลาคม7,3627,3437,47164884956991.20 %88.44 %92.39 %
พฤศจิกายน7,4127,3287,40965159431291.22 %91.89 %95.79 %
ธันวาคม7,4217,3247,81867845345590.86 %93.82 %94.19 %
มกราคม7,4597,3567,82276453728589.76 %92.70 %96.36 %
กุมภาพันธ์7,4257,3567,80656445028592.40 %93.88 %96.35 %
มีนาคม7,5097,4187,82867528262391.01 %96.20 %92.05 %
เมษายน7,5007,4187,83472219820090.38 %97.33 %97.45 %
พฤษภาคม7,1717,4097,8068452272988.22 %96.94 %99.63 %
มิถุนายน7,4037,4097,80670836925490.44 %95.02 %96.75 %
กรกฎาคม7,4127,4097,80659450714191.99 %93.16 %98.19 %
สิงหาคม7,3377,4097,8188465942788.47 %91.98 %99.65 %
รวมทั้งปี88,79788,51392,6968,4705,6783,82790.46 %93.58 %95.87 %