เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,2235,2235,22337420815792.83 %96.02 %96.99 %
ตุลาคม5,2235,2235,22356438838189.21 %92.57 %92.70 %
พฤศจิกายน5,2235,2235,22329021747994.45 %95.85 %90.83 %
ธันวาคม5,2235,2235,22342534741591.86 %93.36 %92.05 %
มกราคม5,2235,2234,88650423612390.35 %95.48 %97.49 %
กุมภาพันธ์5,2235,2234,96124527327195.30 %94.77 %94.53 %
มีนาคม5,2235,2235,19819714541096.22 %97.22 %92.12 %
เมษายน5,2234,6574,595267112094.89 %99.98 %97.39 %
พฤษภาคม5,2234,6764,6863991867292.37 %96.02 %98.46 %
มิถุนายน5,2235,2234,6923131312494.00 %97.48 %99.48 %
กรกฎาคม5,2235,2234,56127424623794.76 %95.30 %94.81 %
สิงหาคม5,2235,2234,5891712023296.72 %96.14 %99.30 %
รวมทั้งปี62,68061,56759,0604,0242,5802,72293.58 %95.81 %95.39 %