เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,1985,2805,34591948534082.32 %90.82 %93.63 %
ตุลาคม5,2705,2615,34537552336492.89 %90.06 %93.19 %
พฤศจิกายน5,2835,2645,36150336133290.47 %93.15 %93.80 %
ธันวาคม5,2735,2675,35240039438592.42 %92.52 %92.81 %
มกราคม5,2735,2705,36169143114486.89 %91.82 %97.30 %
กุมภาพันธ์5,2675,2865,35830733512594.18 %93.66 %97.66 %
มีนาคม5,2645,2865,36741321633892.16 %95.91 %93.70 %
เมษายน5,2515,2865,3733647511493.06 %98.57 %97.88 %
พฤษภาคม5,2555,2955,3584791043390.88 %98.03 %99.39 %
มิถุนายน5,2585,2955,3645492454989.56 %95.36 %99.09 %
กรกฎาคม5,2645,3025,3615292582789.95 %95.14 %99.49 %
สิงหาคม5,2615,3085,361543374189.69 %92.96 %99.98 %
รวมทั้งปี63,11863,39964,3066,0723,8012,25390.38 %94.00 %96.50 %